1 คลิกปุ่ม ASIA

2 คลิกเพื่อเลือกภาษา

3 กรอกข้อมูล

 1. ใส่ user
 2. ใส่ password
 3. ใส่รหัสตรวจสอบ
 4. คลิกปุ่มเข้าระบบ

4 ถ้ารหัสผ่านของท่านหมดอายุแล้ว กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

 1. ใส่รหัสผ่านเดิม
 2. ใส่หรัสผ่านใหม่
 3. ยืนยันรหัสผ่านใหม่
 4. คลิกส่งข้อมูล

5 ดูรายล่ะเอียดต่างๆ

 1. วงเงินคงเหลือ
 2. เจ้าบ้าน (ทีมต่อ)
 3. ทีมเยือน (ทีมรอง)
 4. บอลสามหน้า
 5. บอลต่อรอง

6 คลิกเลือกกีฬา

7 คลิกราคา

8 ใส่จำนวนเงิน แล้วคลิ๊กดำเนินการพนัน จากนั้นจะมี POP-UP ให้คลิก OK

 1. ใส่จำนวนเงิน
 2. คลิกดำเนินการพนัน
 3. จากนั้นจะมี POP-UP ให้คลิก OK

9 คลิก OK

10 สถานะกำลังรออยู่

11 สถานะ กำลังวิ่ง

12 จบขั้นตอนการแทงพนัน sbobet