• ติดต่อ Call Center โทร : 09-7993-4288 , 09-7993-4288
 • แจ้ง USER ที่จะเติมเครดิต แจ้งจำนวนเงินที่โอนเข้ามา ธนาคารที่โอน เวลาที่โอน
 • รอ 10 – 30 นาที เพื่อรอเจ้าหน้าที่เติมเครดิตให้ค่ะ การฝากเงินเพื่อเปิดบัญชีกับเราสามารถทำได้หลายช่องทาง แต่เพื่อ ความสะดวกและรวดเร็วกับท่านสมาชิก ท่านควรเปิดกับบัญชี ดังนี้

  ธนาคารกสิกรไทย โอนเข้าได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

  ธนาคารกรุงเทพ โอนได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

  ธนาคารไทยพาณิชย์ โอนเข้าได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

  ธนาคารกรุงไทย โอนเข้าได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

  ธนาคารทหารไทย โอนเข้าได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

 • ติดต่อ Call Center โทร : 09-7993-4288 , 09-7993-4288
 • แจ้ง USER ที่ต้องการจะถอนเงิน จำนวนเงินที่ต้องการถอน ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีที่รับเงิน
 • รอรับเงินได้ภายใน 10-30 นาที เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ
 • สมาชิกทุกท่านสามารถแจ้งถอนยอดเงินได้ทุกวัน ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถแจ้งถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของท่านได้ดังนี้

  ธนาคารกสิกรไทย โอนเข้าได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

  ธนาคารกรุงเทพ โอนได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

  ธนาคารไทยพาณิชย์ โอนเข้าได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

  ธนาคารกรุงไทย โอนเข้าได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

  ธนาคารทหารไทย โอนเข้าได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

  *ในการถอนเงินออกจากบัญชีของท่านสมาชิก สมาชิกทุกท่านจะต้องยืนยัน Username ชื่อ บัญชี ชือเจ้าของบัญชี เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ ให้ถูกต้องทุกครั้ง ให้ตรงกับที่ท่านตั้งไว้แต่ต้น เพื่อยืนยันความถูกต้องและปลอดภัยกับบัญชี ของท่านสมาชิกเอง